Zarząd

Prezes Zarządu – Irena Szczucka
Społeczny Członek Zarządu Zastępca Prezesa- Julita Foremna