Struktura

I.Prezes Zarządu
1. Kierownik Zakładu Produkcyjnego
2. Samodzielne stanowisko ds. BHP, P.poż, ZRG ds.administracyjnych
3. Specjalista ds. O/T

II.Społeczny Członek Zarządu Zastępca Prezesa

III.Główny Księgowy
1. Sekcja Księgowości